خلاصه تاریخچه شرکت :

استان خراسان شمالی به مساحت 28179کیلومتر و دارای جمعیتی بالغ بر 940هزار نفرمطابق سر شماری سال 95 می باشد این استان دارای 8 شهرستان و21 شهر با مرکزیت شهر بجنورد می باشد .

استان خراسان شمالی در محدوده کوهستانی وخشک واقع گردیده بطوریکه افت سطح آب در کلیه دشت های آبی استان مشهود می باشد.

شرکت آب وفاضلاب خراسان شمالی با رسالت ایجاد مرکزمدیریتی جهت سازماندهی ورفع مشکلات صنعت آب وفاضلاب از تاریخ 22فروردین 1383آغاز به کار نمود .

این شرکت بر آن است تا با بهره‌گیری از منابع انسانی کارآمد ، فناوری پیشرفته، ساختار اداری و مدیریتی اثر بخش مشارکت مؤثر بخش‌های (خصوصی ، عمومی و تعاونی) و گسترش آگاهی عمومی به گونه‌ای عمل نماید تا آحاد مشترکین در حد استانداردهای ملی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمع‌آوری ،  انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته باشند.

مجوز تأسیس: قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369می باشد

نوع فعالیت : خدماتی

خدمات مرتبط : تهیه و توزیع آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده شهرهای استان خراسان شمالی

واحدهای وابسته : دفاتر پیشخوان ، ادارات پست ، پیمانکاران

تاریخ تأسیس شرکت : 27/12/82

تاریخ و شماره ثبت : 22/1/83-1358

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

بهره برداری از تاسیسات تامین ،تقسیم وتوزیع آب شرب وبهداشتی وایجاد وبهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری ،انتقال ،تصفیه ودفع بهداشتی فاضلاب ،در حوزه عمل شرکت ودر چارچوب سیاستهای شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و وزارت نیرو

گستره فعالیت شرکت: ( جغرافیایی)

حوزه فعالیت شرکت مناطق ،نواحی ، روستا ها وشهرهای واقع در حوزه جغرافیایی استان خراسان شمالی وبه مرکزیت بجنورد می باشد

ماموریت

ماموریت شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، تامین عادلانه، تاب‌آور و پایدار آب شرب بهداشتی برای شهروندان استان، کمک به ارتقای سطح بهداشت عمومی و احیاء منابع آبی از طریق جمع‌آوری و دفع فاضلاب می‌باشد.

بیانیه چشم انداز

چشم انداز سال 1402

مراجعه غیرحضوری مشتریان

100%

آب بدون درآمد

20%

جمعیت تحت پوشش فاضلاب

46%

مطلوبیت جامع کیفیت

100%

 

بیانیه ارزش­ها

  - جلب رضایت مشترکین از طریق شفافیت و پاسخگویی کامل

  - تعامل، جلب اعتماد و همکاری موثر با سازمان ها و نهادها و پاسخگویی در چارچوب وظایف

  - تعامل دانشی با تامین‌کنندگان، مشاوران و پیمانکاران جهت شکل گیری رابطه برد-برد

  - تامین منافع و پاسخگویی به ذینفعان

  - تعهد، دانش‌محوری، کار گروهی و کیفیت‌گرایی برای انجام ماموریت ها و وظایف

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0