« مقالات »

 

ردیف نام مقاله نوع فایل حجم فایل صاحب مقاله محل ارائه سال دانلود
1 طراحی جمع آوری پساب با GIS pdf --- رضا براتی جورنال آمریکایی 1391 دانلود
2 بررسی صدمات ناشی از وجود گاز pdf 2478KB علی بهمن - 1393 دانلود
3 ارزیابی مدیریت بهره وری pdf 239KB علی بهمن - 1393 دانلود
4 آب مجازی pdf 355KB علی بهمن - 1393 دانلود
5 حذف آمونیوم از فاضلاب شهری pdf 251KB رضا براتی جهان اسلام 1393 دانلود
6 حذف آمونیوم با دیتای جدید pdf 388KB رضا براتی جهان اسلام 1393 دانلود
7 بهینه سازی فرآیند الکتروشیمایی pdf 597KB رضا براتی ISC 1394 دانلود
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0