« لیست کتب چاپ شده »

 

ردیف عنوان کتاب نام مترجم یا مترجمین/ نام مولف یا مولفین تاریخ چاپ شابک ISBN تیراژ انتشارات
1 آب آشامیدنی و سلامت مصطفی لیلی، مهسا جهانگیری 1389 978-954-205-061-1 1100 شهرآب
2 اتاق فکر مدیریت 5 حسینعلی بهرام زاده، ایمان چلیچ 1391 978-600-6526-03-4 2000 بیژن یورد
3 اتاق فکر مدیریت 6 حسینعلی بهرام زاده، ایمان چلیچ 1390 978-600-92497-1-8   بیژن یورد
4 مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حال توسعه مصطفی لیلی، محمدرضا سمائی، سعید دهستانی 1389 978-964-987-200-1 2000 اندیشه رفیع
5 کربن فعال و نقش آن در تصفیه آب و فاضلاب امید عباسپور، رضا انتظاری 1390 987-600-6133-06-5   شیلان
6 گندزدایی پساب فاضلاب مصطفی لیلی، محمد ماروسی، رضا براتی 1389 978-964-987-216-2 2000 اندیشه رفیع
7 تصفیه فاضلاب حسن ایزانلو، افشین تکدستان، محمدعلی ززولی، محمد ماروسی 1386 978-964-159-052-1 1000 مهرامیرالمومنین
8 تصفیه آب امیرحسین محوی، مصطفی لیلی 1386 978-964-2605-06-4 1000 خانه زیست شناسی
9 فناوری آب و فاضلاب مصطفی لیلی 1392 978-964-987-477-7 1000 اندیشه رفیع
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0