«  تعرفه های آب، فاضلاب و شرایط عمومی 1402/04/24 »

 

ردیف عنوان نوع فایل حجم دانلود
1 تعرفه های آب، فاضلاب و شرایط عمومی PDF 4.9 MB دانلود

 

 

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0