« نشریه الکترونیکی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی »

 

ردیف عنوان فایل تاریخ انتشار شماره مجله حجم لینک
1 نشریه خبری و اطلاع رسانی اسفند 1402 شماره 3 3.8MB دانلود
2 نشریه خبری و اطلاع رسانی فروردین 1403 شماره 3 3.49MB دانلود
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0