شرح افتخارات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 کسب گواهی ایزو 17025 آزمایشگاه مرکزی ستاد شرکت آب و فاضلاب

کسب گواهینامه  ایزو 9001 و 14001 و 18001 شرکت

کسب رتبه اول در شاخصهای عمومی در جشنواره شهید رجایی

کسب مقام برتر در ورزش شرکتهای تابعه وزارت نیرو

کسب رتبه 5 توسط تصفیه خانه آب بجنورد در بین 114 تصفیه خانه کشور

کسب رتبه 11 توسط تصفیه خانه آب شیروان در بین 114 تصفیه خانه کشور

کسب رتبه 13 توسط تصفیه خانه آب اسفراین در بین 114 تصفیه خانه کشور

کسب رتبه برتر دفتر مدیریت  بحران و پدافند غیر عامل شرکتهای آب و فاضلاب کشور

دستگاه شایسته تقدیر در حوزه دفاع مقدس در دستگاههای استان

رابط اجرایی برتر دستگاههای استان در حوزه دفاع مقدس

کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در امور فرهنگی وزارت نیرو در عملکرد سال 98

کسب مقام دوم در تبلیغات محیطی   در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

کسب مقام دوم در رشته پژوهش  در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

کسب مقام سوم در رشته مستند سازی در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

کسب مقام سوم در رشته ارتباطات درون سازمانی در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

کسب مقام اول تولید فیلم مستند در جشنواره روابط عمومی های برتر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

کسب رتبه برتر و دریافت لوح تقدیر در حوزه نرم افزار و رتبه سوم در حوزه وبگاه و خدمات الکترونیک و قرار گرفتن دفتر فناوری اطلاعات در میان 5 شرکت برتر صنعت در ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0