«  معافیت ها »

 

ردیف عنوان تاریخ بخشنامه نوع فایل حجم دانلود
1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1391/12/14 PDF KB 195 دانلود
2 معافیت ها و بخشودگی ها 1401/04/28 PDF KB 130 دانلود

 

 

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0