فروش آب تانکری

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور بررسی درخواست متقاضی وفروش آب تانکری می باشد

مدارک موردنیاز برای ثبت درخواست

* این خدمت نیاز به مدرک خاصی ندارد

مدارک موردنیاز برای ثبت درخواست

* این خدمت نیاز به مدرک خاصی ندارد

روش‌های ارتباط با ما

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  • ایمیل:  info[at]abfankh[dot]ir
  • تلفن: 32245912-058
  • سامانه خدمات پیامکی: 5000422
  • صندوق پستی: 94149-96463
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت 07:30 الی 15:30
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0