تغییر مشخصات

تغيير مشخصات ملك و مالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده (با رعایت مفاد بند 30-4 آئین نامه عملیاتی)

نکات مهم

  • برای انجام خدمات، انشعاب نباید هیچگونه بدهی داشته باشد. درصورت داشتن بدهی آن را پرداخت نمایید.

مدارک موردنیاز

    • سند مالکیت، قولنامه معتبر یا پروانه ساختمانی
    • شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین

روش‌های ارتباط با ما

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  • ایمیل:  info[at]abfankh[dot]ir
  • تلفن: 32245912-058
  • سامانه خدمات پیامکی: 5000422
  • صندوق پستی: 94149-96463
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت 07:30 الی 15:30
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0