مصارف خانگی :
شامل مصارف آشامیدن ، پخت و پز ، شستشو ها ، مصارف بهداشتی و وسایل تهویه ، فضای سبز خانگی و از این قبیل میگردد. میانیگین روزانه مصارف فوق در طول یکسال برای هر نفر ، متوسط مصرف سرانه خانگی نامیده می شود.
مصارف عمومی :
شامل مصارف ادارات و موسسات عمومی ، مراکز درمانی و آموزشی ، اماکن مذهبی ، حمامها ، مراکز ورزشی و هنری ، آتش نشانی و از این قبیل میگردد. میانگین روزانه مصارف فوق در طول یکسال به ازای هر نفر از جمعیت شهر (یا منطقه ای از شهر ) متوسط مصرف سرانه عمومی نامیده می شود.
مصارف تجاری و صنعتی :
شامل مصارف مراکز تجاری و صنعتی کوچک از قبیل مغازه ها و کارگاههای کوچک واقع در محدوده شهرها میگردد. میانگین روزانه مصارف فوق در طول یکسال به ازاء هر نفر از جمعیت شهری ( یا منطقه ای از شهر)
مصارف فضای سبز عمومی:
شامل مصارف پارکها ، فضای سبز خیابانها و میادین میگردد. میانگین روزانه مصارف فوق در طول یکسال به ازای هر نفر از جمعیت شهر ( یا منطقه ای از شهر ) متوسط مصرف سرانه فضای سبز عمومی نامیده می شود.
تلفات آب :
اختلاف بین میزان آب تولید شده و کلیه مصارف که از طریق تلمبه خانه ها ، مخازن ، لوله های اصلی ، لوله های فرعی و اتصالات ، بصورت غیر قابل استفاده به خارج نشت پیدا می کند ، تلفات آب نامیده می شود. میانگین روزانه تلفات آب در طول یکسال به ازای هر نفر از جمعیت شهر ( یا منطقه ای از شهر ) ، متوسط تلفات سرانه آب نامیده می شود. این تلفات شامل هدر آب در خطوط انتقال و تصفیه خانه ها نمی گردد.
شدت انرژی : نسبت انرژی مصرفی به میزان آب استحصالی
قیمت برق : نسبت هزینه برق مصرفی به انرژی مصرفی
سهم هزینه برق به ازای آب تولید : نسبت هزینه برق مصرفی به آب تولیدی
ضریب دیماند: دیماند مصرف به قدرت نصب
انرژی : میزان توان مصرفی در واحد زمان بر حسب ساعت (kwh )

کلرزنی : کلرزنی آب آشامیدنی ، جهت جلوگیری از انتشار بیماری های قابل انتقال توسط آب می باشد. آشنایی با تاریخچه بیماریهای گوناگون (مانند طاعون و ... ) ثابت نموده است که آب یک وسیله اصلی برای انتقال بعضی بیماریها می باشد.
تعریف آب شرب بهداشتی :
آب یکی از فراوان ترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافته شده و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد میشود آب اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و بعنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن انجام اعمال فیولوژی بدن ممکن نمی باشد.
آب سطحی : معمولا از رودخانه بزرگ یا دریاچه ها تأمین میگردند حتی ممکن است آب رودخانه کوچک نیز برای مصرف مناسب باشد. در این صورت آب را بوسیله سد جمع آوری و ذخیره می کنند.
آب زیرزمینی : آبی است که از دل زمین استحصال می شود و فقط با گندزدایی برای مصارف عمومی مناسب می شوند این آب ضمن عبور از لایه های مختلف خاک تا حدی تصفیه می شود.
استاندارهای بیولوژیکی :
آب میکروبها را انتقال میدهد و بیمارهای ناشی از آب آلوده بوسیله میکروب ها ، ویروس ها و پروتوزترها ایجاد میشود.
میکروارگانیسم های بیماری زا در دستگاه گوارش انسان و حیوانات خونگرم پیدا می شوند و چون میکروب های کلی فرم همیشه در روده حیوانات خونگرم و انسان وجود دارند، از این رو از آنها بعنوان نشانه آلودگی مدفوعی آب استفاده میگردد.

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0