پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان بجنورد در سال 1402

ردیف موضوع پروژه محل اجرا مبلغ (میلیون ریال) مشخصات فنی/حجم عملیات وضعیت
1 آبرسانی به روستای جمی بجنورد 3.125 بهسازی چشمه 1دهنه، اصلاح شبکه توزیع 1500متر، مخزن 500متر مکعب، اجرای خط انتقال 700متر افتتاح
2 روستای آق تپه بجنورد 8.125 اجرای لوله‌گذاری 1500 متر شبکه توزیع، خط انتقال 1000 متر، احداث مخزن 200 مترمکعب افتتاح
3 اجرای شبکه توزیع آذرسا بجنورد 2.500 اجرا و اصلاح شبکه توزیع 1000متر افتتاح
4 اصلاح شبکه توزیع محمدعلی پهلوان بجنورد 3.750 اصلاح شبکه توزیع بطول 1250 متر افتتاح
5 اصلاح و توسعه شبکه و نصب و نوسازی انشعابات آب بجنورد 124.602 2097 متر شبکه به قطر 63 تا 110 میلیمتر نصب انشعابات 7468 افتتاح
6 اجرای خطوط فاضلاب روی ناظر آباد، باقیمانده هجرت و کشاورز بجنورد 83.605 7270 متر شبکه فاضلاب و 970 فقره انشعاب افتتاح
7 آبرسانی به روستاهای حاشیه بجنورد (کلاته یاور، برج صندل، آباد) بجنورد 73.750 احداث 4 باب مخزن 1400متر مکعب، حصارکشی 4 مورد، 15000 متر خط انتقال، تجهیز و راه اندازی چاه 2 مورد، اتاق تاسیسات 2 مورد کلنگ زنی
8 خطوط پراکنده فاضلاب بجنورد 55.000 5000 متر کلنگ زنی
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0